НВО школа-ліцей № 21 м. Кропивницький

 

Батьківський комітет інформує

«Погоджено»                                                                       «Затверджено»

Директор                                                                              Рішенням Загальних Зборів

                                                                                                                                               (конференції) батьків

комунального закладу

«Навчально - виховне об'єднання                                                                             комунального закладу

 «Школа козацько – лицарського виховання                                                         «Навчально - виховне об'єднання  

 І-ІІ ступенів №21- суспільно-гуманітарний ліцей – «Школа козацько -
лицарського виховання

дошкільний навчальний заклад І-ІІ ступенів №21-
суспільно-гуманітарний  ліцей –  

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»»                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

 

 

 

«Затверджено»

Рішенням Загальних Зборів

(конференції) батьків

 

к о м у н а л ь н о го з а к л аду «Навчально - виховне об'єднання «Школа козацько - лицарського виховання І-ІІ ступенів №21- суспільно-гуманітарний ліцей - дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»»

Протокол №1 від 14 вересня 2017 р. Голова зборів

Калницька Н. Г.

 

 

План

роботи батьківської ради на 2017-2018 навчальний рік

 

 

з\п

Заходи

Відповідальний

Контроль

за

ін форм а ц ій н им забезпеченням

1

2

3

4

Перше засідання. Вересень.

1

Про затвердження складу батьківської ради на 2017-2018 н.р.

Директор школи

рішення

протоколу

засідання

7

Про обрання голови, заступника голови та секретаря батьківської ради на 2017-2018н.р.

Директор школи

рішення

протоколу

засідання

Про створення та затвердження комісій батьківської ради на 2017-2018 н.р.. в тому числі фінансово-господарської благодійного фонду батьківської ради.

Голова б/'р

рішення

протоколу

засідання

4

Розгляд та затвердження плану роботи батьківської ради на 2017-2018 н.р. Визначення основних завдань і проблем на 2017-2018 н.р.

Г олова б/р Директор школи

план

ддддД


5

Про забезпечення належного контролю за використанням коштів благодійного фонду.

Г олова б/р

рішення

протоколу

засідання

6

Про порядок інформування батьківської громадськості щодо організації роботи батьківської ради та використання благодійних внесків.

Голова б/р

рішення

протоколу

засідання

7

Про стан підготовки закладу до нового навчального року, організацію навчально- виховного процесу в закладі освіти та режим роботи школи.

Директор школи

наказ

Робота між засіданнями.

8

Перевірка стану забезпечення медпункту НВО школи-ліцею № 21 медикаментами та необхідним медичним приладдям.

Комісія охорони здоров'я і харчування б/р

протокол

засідання

9

Перевірка стану забезпечення НВО школи- ліцею № 21 господарчим інвентарем для прибирання приміщень, подвір'я школи, для обслуговування каналізаційних та сантехнічних мереж; посудом, іншими матеріалами.

Фінансово- господарська комісія благодійного фонду б/р

протокол

засідання

10

Перевірка стану забезпечення НВО школи- ліцею № 21 дезинфікуючими і миючими засобами.

Фінансово- господарська комісія благодійного фонду б/р

протокол

засідання

11

Перевірка стану забезпечення адміністрації НВО школи-ліцею № 21 канцтоварами та оргтехнікою.

Навчально- виховна комісія

б/р

протокол

засідання

12

Перевірка забезпечення спортивного залу.

Комісія сприяння сім'ї

протокол

засідання

 

 

 

 

 

13

Залучення і розподіл благодійної допомоги.

1

Фінансово- господарська комісія благодійного фонду б/р

журнал обліку коштів благодійного фонду, протоколи засідань фінансово- господарської комісії б/р, чеки, квитанції, акти, звіти фінансово- господарської комісії б/р

14

Надання допомоги адміністрації закладу під час підготовки до святкування Дня козацької слави.

Комісія культури і дозвілля б/р

протокол

засідання

15

Надання допомоги адміністрації закладу під час підготовки до загальношкільного конкурсу строю і пісні.

Комісія культури і дозвілля б/р

протокол

засідання

16

Підготовка до Новорічних свят.

Адміністрація школи, кл. керів.

наказ, план заходів

17

Підготовка до класних батьківських зборів.

Заступник директора з н/в/р, кл.керівники

графік,

рекомендації

Друге засідання. Січень.

18

Про організацію харчування з 1 січня 2018 року.

Адміністрація

школи

інформація

19

Про підсумки проведення в школі Новорічних свят.

Адміністрація

школи

інформація

20

Аналіз навчально-виховної роботи за І семестр 2017-2018 н.р.

Заступник директора з н/в/р Адміністрація школи

інформація,

звіти

21

Ознайомлення з нормативно-правовою базою проведення ДПА- 2018

Заступник директора з н/в/р Адміністрація школи

наказ

 

22

Про надання соціально-педагогічної, психологічної та матеріальної допомоги дітям із кризових сімей і дітям пільгових категорій.

Адміністрація

школи

інформація

23

Звіт фінансово-господарської комісії про залучення і розподіл благодійної допомоги в І семестрі 2017-2018 н.р.

Фінансово- господарська комісія благодій­ного фонду б/р

Звіт

Робота між засіданнями.

24

Перевірка стану організації та якості харчування дітей в закладі.

Комісія охорони здоров'я і харчування б/р

протокол

засідання

Третє засідання. Лютий.

25

Про режим роботи закладу в II семестрі 2017- 2018 н.р. у зв'язку із призупиненням навчання.

Адміністрація

школи

Інформація

графік

відпрацювань

26

Про нагальні потреби освітнього закладу.

Заступник директора з госп/р

Інформація

27

Про роботу батьківських комітетів класів.

Голови б/к 1,5, 4  класів

Інформація

28

Про проведення мед.огляду учнів школи в 2017-2018 н.р.

Мед.сестра

Інформація

29

Про здійснення контролю за організацією харчування дітей.

Адміністрація школи б/ р

Мед.сестра

Інформація

ЗО

Про організацію роботи з профорієнтації.

Адміністрація

школи

наказ, план заходів

Робота між засіданнями.

31

Залучення і розподіл благодійної допомоги в закладі освіти.

Б/р

Фінансово- господарська комісія благодій­ного фонду б/р

Документація

б/р

 

| 32

Підготовка до класних батьківських зборів. Підготовка звітів про залучення і розподіл благодійних внесків у фонди класів у 2017- 2018 н.р.

Класні

керівники

Г олови батьківських комітетів

Протоколи

батьківських

зборів

Протоколи б/к класів

З3

Допомога в проведенні масових заходів.

»

Голови

батьківських

комітетів

Протоколи б/к класів

34

Підготовка звіту про залучення і розподіл благодійних внесків в II семестрі 2017-2018 н.р.

Фінансово- господарська комісія благодій­ного фонду б/р

Документація

б/р

Четверте засідання. Травень.

35

Звіт директора закладу про роботу НВО № 21 в 2017-2018 н.р. Про порядок закінчення навчального року, проведення навчальних екскурсій та навчальної практики. Про організацію літнього оздоровлення дітей.

Директор школи Заступник директора з н/в/р

інформація наказ

36

Про організацію проведення випускних вечорів.

Заступник директора з в/р

батьківські комітети класів

наказ

37

Про затвердження плану ремонтних робіт щодо підготовки школи до нового навчального року. Про співробітництво зі спонсорами школи.

Директор школи

Заступник директора з госп/р

інформація план заходів

38

Звіт фінансово-господарської комісії благодійного фонду б/р про залучення і розподіл благодійної допомоги в II семестрі 2017-2018 н.р.

Фінансово- господарська комісія благодій­ного фонду б/р

ЗВІТ

Робота між засіданнями.

39

Проведення ремонту класних кімнат. Оновлення інтер'єру школи.

Адміністрація школи Г олови батьківських комітетів

Протоколи б/к класів

план заходів

 

«Погоджено»

Директор

 

«Затверджено»

Рішенням Загальних Зборів

(конференції) батьків

 

 

                      

 

       Засінець   Л.В. 

----------------

 

 

 

комунального закладу «Навчально - виховне об'єднання «Школа козацько - лицарського виховання 1-І1 ступенів №21- суспільно-гуманітарний ліцей - дошкільний навчальний заклад

 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»»

Протокол №1 від 14 вересня 2017 р. Голова зборів

Калницька Н.Г.

 

Склад батьківської Ради Кіровоградського НВО школи-ліцею №21 на 2017 - 2018 навчальний рік

 

 

Прізвище, і.її ’я по батькові

Посада, представництво

Функції у батьківській раді

 

Романюк Наталія

Олександрівна

Голова батьківського комітету 6-А класу

Член батьківської ради

 

     

 

Боровик Оксана Олександрівна

Голова батьківського комітету 5 класу

Секретар батьківської ради

 

Калницька Наталія Григорівна

Голова батьківського комітету 3 класу

Голова  батьківської ради

 

Пустовоит Тетяна Вадимівна

Голова батьківського комітету 4 класу

Член батьківської ради

 

Уперенко Наталія Віталіївна

Голова батьківського комітету 6-б класу

Член батьківської ради

 

Потапчук Наталія Володимирівна

Голова батьківського комітету 7 класу

Член батьківсько ї ради

 

Бажан Наталія Володимирівна

Голова батьківського комітету 8 класу

Член батьківської ради

 

Рибаченко Олена Дмитрівна

Голова батьківського комітету 9 класу

Член батьківської ради

 

 

   

 

Кулик Світлана Сергіївна

Голова батьківського комітету 2-а

Член батьківської ради

 

Островська Зоя Василівна

Голова батьківського комітету 2-б класу

Член батьківської ради

 

 

 

 

 


14.

Томило Яна

Олександрівна

Голова батьківського комітету групи 1ДНЗ

Член батьківської ради

15.

Омельянчук Світлана Вікторівна

Голова батьківського комітету групи 2 ДНЗ

Член батьківської ради

16.

Шевелева Лілія Анатоліївна

Заступник директора з

навчально-виховної

роботи

Член батьківської ради

17.

Засінець Людмила

В 'ячеславівна

Директор НВО школи- ліцею № 21

Член батьківської ради

 

«Погоджено»

Директор

 

«Затверджено»

Рішенням Загальних Зборів

(конференції) батьків

 

комунального закладу «Навчально - виховне об'єднання «Школа козацько - лицарського виховання І-ІІ ступенів №21- суспільно-гуманітарний ліцей - дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»»

 

Протокол №1 від 14 вересня 2017 н. р.

 

Калницька Н.Г.

 

Комісії батьківської Ради Кіровоградського НВО школи-ліцею №21

 

Сприяння сім'ї:

1.   УперенкоН.В. - 6 -голова

2.   Омельянчук С.В. - група 2 ДНЗ Навчально-виховна:

2.   Пустовойт Т.В. -4 Культури і дозвілля:

1.   Рибаченко ОД. - 9 - голова

2.   Кучерява А. В. -8

3.   Томило Я.О. - група І ДНЗ Охорони здоров 'я і харчування:

1.   Боровик  О.О. - 5- голова

2.   Калницька Н.Г. – 3 голова

Фінансово-господарська благодійного фонду:

1.   Розумна В.П.  -3

2.   Романюк Н.О. - 6-А

 

 

 

Склад батьківських комітетів класів та груп ДНЗ Кіровоградського НВО школи-ліцею №21 на 2017 - 2018 навчальний рік

 

 

Прізвище, їм ’я по батькові

Посада, представництво

3 клас

Калницька Наталія Григорівна Бойцун Вікторія Павлівна

Гаврилюк Алла Василівна

Іващенко Алла Дмитрівна

Голова батьківського комітету
 Член б/к

Член б/к

Член б/к з правом дорадчого голосу, кл. керівник

4 клас

Пустовоит Тетяна Вадичівна Мишакіна Катерина Євгенівна

Односум Алла Олексіївна

Ткаліч Наталія Володимирівна

Голова батьківського комітету
 Член б/к

Член б/к

Член б/к з правом дорадчого голосу, кл. керівник

5 клас

Боровик Оксана Олшександрівна 
Андрієнко Катерина Ігорівна

Арсюта Ольга Миколаївна

Козлов Сергій Вікторович

Голова батьківського комітету
 Член б/к

Член б/к

Ччен б/к з правом дорадчого голосу, кл. керівник

6-А

клас

Ярощук Наталія Анатолівна

Романюк Наталія Олександрівна

Копієвська Ірина Василівна

Голова батьківського комітету
 Член б/к

Член б/к

Член б/к з правом дорадчого голосу, кл.керівник

6-Б

клас

 Уперенко Наталія Олександрівна

Котельник Тетяна Сергіївна
Котельник Павло Миколайович

Беркутова Дар'я  Андріївна

Голова батьківського комітету  
Член б/к

Член б/к

Ччен б/к з правом дорадчого голосу, кл.керівник

7 клас

отапчук Наталія Володимирівна

Данілова Юлія Володимирівна
Пич Світлана Миколаївна

Степанюк Ігор Данилович

Голова батьківського комітету
 Ччен б/к

Член б/к

Член б/к з правом дорадчого голосу, кл.керівник


8 клас

Бажан Наталія Володимирівна
Кучерява Алла Володимирівна

Дудкіна Валентина Володимирівна

Цимбал Тетяна Володимирівна

Голова батьківського комітету
 Член б/к

Член б/к

Член б/к з правом дорадчого голосу, кл.керівник

9 клас

Рибаченко Олена Дмитрівна Бєлєцька Тетяна Вікторівна
Ісаченкова Людмила Станіславівна

Ауліна Галина Олександрівна

Голова батьківського комітету
 Член б/к

Член б/к

Член б/к з правом дорадчого голосу, кл. керівник

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група1

днз

Томило Яна Олександрівна

Фадєєнко Оксана Сергіївна

Ткаченко Світлана Василівна

Голова батьківського комітету групи 1 ДНЗ Член б/к

Член б/к

Член б/к з правом дорадчого голосу, вихователь

група 2 ДНЗ

Омельянчук Світлана Вікторівна

Калницька Наталія Григорівна

Ружин Наталія Миколаївна

Голова батьківського комітету групи 2 ДНЗ Член б/к

Член б/к

Член б/к з правом дорадчого голосу,вихователь

 

Фінансова підтримка батьків та спонсорів у 2017 році

 

Обладнання

Вартість, грн.

Телевізор SOMIS В КОМПЛ. З DVD

8000

Електрокоса

2200

Вогнегасник ОП-6 (2 шт.)

678

Всього

10878