НВО школа-ліцей № 21 м. Кропивницький

 

Навчальний процес

 

Робочі навчальні плани
на 2018-2019 н.р.

 

Робочі навчальні плани на 2018 – 2019 навчальний рік складені на основі:

 

1 клас - за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, затвердженою рішенням Колегії Міністерство освіти і науки України від 22.02.2018 року  під керівництвом Савченко О.Я.

 

2-4 класи - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 (таблиця № 1)

 

5-9 класи - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця № 10)

 

 

Комунальний заклад «Навчально - виховне об’єднання «Школа козацько – лицарського виховання І-ІІ ступенів №21– суспільно-гуманітарний ліцей – дошкільний навчальний заклад  Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»»
Ідентифікаційний код 31844807
25014, м. Кропивницький, вул. Берегова, 1,  телефон : 56-90-11, E-mail: [email protected]

 

   

 

 

СХВАЛЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

 

педагогічною  радою                                              Директор _______________ Засінець Л.В.

протокол  № 5          
від 12 квітня 2018 року                                                    
Голова педагогічної ради

___________ Засінець Л.В.

 

 

Робочий навчальний план  початкової школи (1   клас) з українською мовою навчання, з  5 денним робочим тижнем  на  2018 - 2019  навчальний рік, складений за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, затвердженою рішенням Колегії Міністерство освіти і науки України від 22.02.2018 року  під керівництвом Савченко О.Я.

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1

Інваріантна складова

 

Мовно - літературна

Українська мова

7

Іноземна мова (англ.)

2

Математична

Математика

4

Я досліджую світ

Я досліджую світ

3

Мистецька

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Технологічна

Трудове навчання

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

 

Разом

19+3

Варіативна  складова

1

Курси за вибором

Українська мова

1

 

 

1

Гранично допустиме навантаження на учня

20

Сумарна кількість годин, (інваріантної та варіативної складової) що фінансується

23

 

 

 

   

  

Робочий навчальний план  початкової школи (2-4  класи) з українською мовою навчання, з 5 денним робочим тижнем  на  2018 - 2019  навчальний рік, складений за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 (таблиця № 1)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

2

3-А

3-Б

4

Інваріантна складова

Мова і література

Українська мова

7

7

7

7

Іноземна мова (англ.)

2

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

 

Разом

20+3

21+3

21+3

21+3

Варіативна  складова

2

2

2

2

Курси за вибором

Каліграфія

1

1

1

1

 

Логіка

1

1

1

1

Гранично допустиме навантаження на учня

22

23

23

23

Сумарна кількість годин, (інваріантної та варіативної складової) що фінансується

25

26

26

26

 

 

 

Робочий навчальний план (5,6,7,8,9 класи) з українською мовою навчання, з 5 денним робочим тижнем  на 2018 - 2019   навчальний рік, складений за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця № 10)

 

 


Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класі

5

6

7-А

7-Б

8

9

Інваріантна складова

 

 

 

 

 

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5+
0,5

3,5+
0,5

2,5

2,5

2+0,5

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова (англійська мова)

3

2+1

2+1

2+1

2+1

2

 Друга іноземна мова (німецька мова)

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України (вступ до історії)

1

-

-

-

-

-

Історія України

-

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

1,5

2

2

 

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

25,5
+3+0,5

27,5
+3+1,5

29+3
+1

29+3
+1

29,5+3+1,5

31+3

Варіативна  складова

2,5

3,5

3

3

3,5

2

Курси за вибором:

2

2

2

2

2

2

російська мова

1

1

1

1

1

1

основи споживчих знань

 

 

 

1

 

 

1

1

1

1

1

Граничне допустиме навантаження на одного учня

28

31

32

32

33

33

Сумарна кількість годин, (інваріантної та варіативної складової) що фінансується

28+3

31+3

32+3

32+3

33+3

33+3

 

 

 

 

 

Провідний спеціаліст                                        Коробань Л.О.