НВО школа-ліцей № 21 м. Кропивницький

 

Превентивне виховання

 

Превентивне  виховання – це  система  підготовчих  та  профілактичних  дій  педагога,  спрямованих  на  запобігання  формуванню  в  учнів  негативних  звичок,  рис  характеру,  проявам  асоціальної  поведінки  підлітків  та  організацію  належного  догляду  за  діяльністю  школярів.  Це  організований  освітньою  установою  комплекс  систематичного  і  цілеспрямованого  впливу  на  свідомість,  почуття  і  волю  учнів  з  метою  попередження  антигромадської  поведінки.  Сутність  її  полягає  у  розвитку  почуття  соціальної  відповідальності  підлітків  за  свою  поведінку,  що  сприяє  глибокому  усвідомленню  не  лише  своїх  прав,  а  й  обов’язків. 

   Превентивне  виховання  має  сприяти  формуванню  в  учнів  моральних  почуттів,  які  регулювали  б  їхню  поведінку:  почуття  законності  обраної  мети,  правомірності  шляхів  і  засобів  їх  реалізації,  відповідальності.   

 Мета нашої роботи--  це забезпечення  постійної  відповідальної  поведінки,  сформованості імунітету  до  негативних  впливів  соціального  середовища.

Завданнями нашої школи є :

 • формування  правової  свідомості;
 • формування  почуттів,  що  регулюють  поведінку:
 • законності  обраної  мети;
 • правомірності  шляхів  її  реалізації;
 • справедливості;
 • активної  протидії  порушникам  законів  нашої  країни;
 • підвищення  правової  культури;
 • попередження  асоціальних  проявів  серед  учнів,  профілактика  вживання  наркогенних  речовин;
 • профілактика дитячої  безоглядності;
 • просвітницька  робота  щодо  запобігання  протиправній  поведінці,  шкідливим  звичкам,  захворюванням  та  хворобам;
 • правильне  статеве  виховання.

 

Реалізація мети та завдань превентивного виховання здійснюється за такими критеріями:

 • на  рівні  фізичного  здоровя:

прагнення  фізичної  досконалості,  ставлення  до  власного  здоров’я  як  до  найвищої  соціальної  цінності.  Фізична  розвиненість,  загальна  фізична  працездатність.  Загартованість  організму,  дотримання  раціонального  режиму  дня,  виконання  вимог  особистої  гігієни,  правильне  харчування;

 • на  рівні  психічного  здоров'я  (психологічного  комфорту):

відповідність  пізнавальної  діяльності  календарному  віку,  розвиненість  довільних  психічних  процесів,  наявність  саморегуляції,  адекватна  самооцінка,  відсутність  акцентуацій  характеру  та  шкідливих  звичок;

 • на  рівні  духовного  здоровя:

узгодженість  загальнолюдських  та  національних  морально-духовних  цінностей,  наявність  позитивного  ідеалу,  працелюбність,  почуття  прекрасного  в  житті;

 • на  рівні  соціального  здоровя  (соціального  добробуту):

сформована  громадянська  відповідальність  за  наслідки  нездорового  способу  життя,  соціально  орієнтована  комунікативність,  доброзичливість  у  ставленні  до  людини,  здатність  до  самоактуалізації,  саморегуляції,  самовиховання.

Очікувані результати:

 

 • створення цілісної системи превентивного виховання в закладі;

 

 • вироблення оптимальної стратегії, рівня та ритму превентивної діяльності;

 

 • підвищення якості виховної роботи; удосконалення методів і технологій превентивної освіти, зокрема через упровадження інтерактивних форм навчання й виховання;

 

 • посилення взаємодії відповідних міських служб в організаційних формах превентивного виховання;

 

 • забезпечення відповідних умов для розвитку фізично та психічно здорової особистості;

 

 • профілактика тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, насильства  та соціальних домагань до дітей;

 

 • підвищення соціальної, психологічної, фізичної адаптації  учнів у суспільстві.
 

Результатом превентивного виховання є поведінка учнів, що визначається основними показниками вихованості:

 1. Поведінка в сім'ї: чи виявляє дитина інтерес до сімейних справ, проблем у родині, чи переживає разом з іншим членами родини радощі й негаразди.
 2. Поведінка в школі: уважність на уроках, старанність у виконанні завдань учителів. Вияв почуття відповідальності за доручені справи, бережливе ставлення до шкільного майна, дотримання правил для учнів і режиму закладу.
 3. Ставлення до старших: ввічливість у спілкуванні, надання посильної допомоги тим, хто її потребує.
 4. Ставлення до ровесників: активна участь у спільній діяльності. Прагнення поділитися своїми успіхами та невдачами з товаришами. Бажання безкорисливо допомагати друзям, прагнення не підводити клас, групу.
 5. Поведінка на вулиці та в громадських місцях: дотримання правил вуличного руху, збереження природи, дотримання чистоти в громадських місцях, у транспорті, на вулиці.
 6. Ставлення до самого себе: охайність і бережливість, дотримання правил особистої гігієни, виконання режиму дня, адекватна оцінка своєї поведінки та окремих вчинків, правдивість, принциповість.

 

Система превентивного виховання в школі  сприяє формуванню в учнів моральних почуттів, які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, відповідальності.

 

Інформація про співробітників СКМСД Кіровоградського МВ УМВС України, які закріплені за нашим мікрорайоном та закладом

 з\п

Посада,

ПІБ співробітника СКМСД КМВ УМВС

Адреса, за якою розміщений

робочий кабінет, телефон,

електронна адреса

Навчальний заклад, за яким закріплений співробітник СКМСД КМВ

1

Начальник СКМСД КМВ УМВС

майор міліції

Кокош Сергій Вікторович

м. Кіровоград,

вул.. Дворцова,6а,

каб. № 20

тел..050 457 02 79

Ел.адреса –

[email protected]

 

2

Заступник начальника  СКМСД КМВ УМВС

капітан міліції

Кокош Віталій Васильович

м. Кіровоград,

вул.. Дворцова,6а,

каб. № 20

тел..066 285 92 89

Ел.адреса –

[email protected]

 

3

Оперуповноважений СКМСД КМВ УМВС

капітан міліції

Кандиба Ольга Василівна

 

м. Кіровоград,

вул.. Дворцова,6а,

каб. № 18

тел. 095 730 87 95

Ел.адреса –

[email protected]

 
     
       

Електронна адреса відділу кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Кіровоградській області – [email protected]

 

Електронна адреса Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС -  [email protected]