НВО школа-ліцей № 21 м. Кропивницький

 

Виховання

  

     У нашій школі активно працює учнівське самоврядування, основним завданням якого є організація дозвілля та громадське життя, захист прав та інтересів учнівської молоді, безпосередня участь у навчально-виробничому процесі формування й розвиток соціально-активної, гуманістично-спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

       Основною ланкою у становленні виховного колективу є учнівське самоврядування – самодіяльна організація дитячого життя в школі. Воно уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, захищає й забезпечує права всіх учасників колективу, сприяє формуванню у них громадськості, організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в проведенні різноманітних заходів, виступає їх ініціатором.

   Діяльність органів учнівського самоврядування здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», Конвенції про права дитини, Угоди між адміністрацією навчального закладу та Радою Старших братчиків.   Учнівське самоврядування через широко розвинену систему органів самоврядування забезпечує включення учнів у різноманітну, глибоко змістовну діяльність колективу, суспільства, має вплив на дотримання учнями прав і обов’язків. Воно сприяє виробленню в учнів почуття господаря школи-ліцею, класу, вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.     Загалом учнівське самоврядування є незамінним помічником педагогів. До учнівського комітету входять старші братчики всіх класів та  кошовий школи, який керує радою старших братчиків. Кошовий школи вибирається раз в два роки шляхом таємного голосування. Така структура дає змогу оперативно доводити до відома учнів рішення організаційних питань на Раді старших братчиків, організувати акцію, підбити підсумки.   

 Засідання Ради  старших братчиків відбувається чотири рази на місяць кожної п’ятниці.  На засіданнях обговорюються питання щодо проведення різноманітних заходів,  проводяться дискусії з різноманітних питань, планується  роботи на наступний тиждень, звіти проведеної роботи.  Також старшими братчиками здійснюється волонтерська робота – допомога ветеранам, дітям-сиротам.                 

  Рада старших братчиків поділена на комісії. За кожною комісією педагогічна рада закріплює вчителів-консультантів, які постійно мають допомагати органам самоврядування, сприяти визначенню мети діяльності, плануванню роботи, вирішенню складних ситуацій та завдань.

   Комісії виконавчого органу спрямовують свою роботу на підвищення якості навчання, реалізацію вимог режиму школи, організацію позакласної виховної роботи, на розвиток ініціативи і творчої самодіяльності учнів, реалізацію їх прав та обов’язків. Члени комісії є відповідальними за певний напрям роботи.

   Основними засобами вдосконалення педагогічної допомоги учнівському самоврядуванню є: забезпечення реальних прав та обов’язків органів самоврядування; підвищення довіри педагогів до рішень учнівського колективу, його органів самоврядування; кваліфікована, тактовна допомога; цілеспрямоване навчання учнів складній справі організації життя учнівського колективу, керівництва справами школи.